Bestyrelse

Bestyrelse

Anders Thers (Formand)
Formand@dragoercykelklub.dk

31 41 02 70

Per Wærling (FB og Hjemmeside)

Henrik Balck (Næstformand)


Niels Kristiansen (Træning)

Lars Thulsted (kassér)
Kasser@dragoercykelklub.dk
30 58 80 40

Ola Yndeheim (Træning)